Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Báo cáo Kinh tế - Xã hội tháng Tám của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng Tám đã tăng 8,4% so với cùng kỳ, riêng ngành khai khoáng giảm 5%, còn lại ngành chế biến, chế tạo tăng 12,4%, sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%, cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,3%.

[Chỉ số sản xuất công nghiệp của cả nước tăng 6,5% trong 7 tháng qua]

Như vậy tính chung 8, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đã tăng 6,7% so với cùng kỳ, song vẫn thấp hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ của năm 2016. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,8%, đóng góp 7,5 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,6%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm và ngành khai khoáng giảm 6,9%, làm giảm 1,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Về địa phương, chỉ số công nghiệp của Hải Phòng dẫn đầu cả nước với mức tăng 20,6%.  kế đến là Thái Nguyên tăng 18,1%, Bắc Ninh tăng 14,1%, Hải Dương tăng 11,5%. Bên cạnh đó, hai đầu tàu kinh tế là Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,3% và Hà Nội tăng 6,5%.

Chỉ số công nghiệp tháng 8 theo địa phương (đơn vị: %)