Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 16/7 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2015.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ từ đầu năm đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã tập trung triển khai những nhiệm vụ, nội dung công việc theo Kế hoạch đã đề ra và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Thực hiện nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện có hiệu quả việc tham mưu xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn các địa phương rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội từ đầu năm 2011 đến nay để phát hiện các vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát trong hai năm 2013-2014...

Ban Nội chính Trung ương đề ra bảy nhiệm vụ trọng tâm thực hiện từ nay đến cuối năm, trong đó tiếp tục theo dõi, nắm tình hình để tham mưu về đường lối xử lý một số vụ án, vụ việc có dấu hiệu oan, sai và vụ án, vụ việc thuộc lĩnh vực nội chính; chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thực hiện tốt Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;” tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ban Nội chính Trung ương tập trung nghiên cứu, làm tốt nhiệm vụ thẩm định, tham gia ý kiến các đề án do các cơ quan trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khi được giao. Bên cạnh đó, hoàn thành báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế-xã hội tại các địa phương nhằm phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng để chuyển cơ quan điều tra; có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng và kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trong hai năm 2013-2014.

Ban Nội chính Trung ương tiếp tục theo dõi, đôn đốc, xử lý những vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương và của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương./.