Ngày 29/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tuyên truyền và sơ kết thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (Par Index) nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện thí điểm Bộ chỉ số Par Index tại Bộ Công Thương; nêu rõ ưu điểm, nhược điểm của bộ chỉ số; những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm...

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên nhấn mạnh chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 là bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa nội dung của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, một trong ba khâu đột phá trong triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020. Chương trình là bằng chứng sinh động thể hiện cam kết chính trị thuyết phục triển khai cải cách hành chính quyết liệt trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cho biết một trong 5 điểm mới của chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 là lộ trình áp dụng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính nhằm đánh giá toàn diện, thực chất và khách quan kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính ở cấp bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ đó, các mặt mạnh, mặt yếu trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ sẽ được xác định, trên cơ sở đó, có thể so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính giữa các bộ, ngành, giữa các tỉnh thành phố trong cả nước.

Là một trong ba bộ thực hiện thí điểm Bộ chỉ số Par Index, Bộ Công Thương đã hoàn thành cơ bản nội dung công việc đề ra trong kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số Par Index.

Tại hội nghị, Bộ Công Thương đã đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến nội dung của bộ chỉ số trong quá trình thực hiện để Bộ Nội vụ xem xét, hoàn thiện Bộ chỉ số Par Index trước khi đưa vào áp dụng tại tất cả các bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Phó Vụ trưởng, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ khẳng định Bộ Nội vụ đã lựa chọn 3 bộ và 6 tỉnh để triển khai thực hiện thí điểm Bộ chỉ số Par Index. Điều này sẽ giúp đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị thí điểm từ đó phát hiện ra những vấn đề chưa phù hợp và tiếp tục hoàn thiện Bộ chỉ số Par Index.

Việc thực hiện Bộ chỉ số Par Index sẽ đánh giá được quá trình, đánh giá tác động, chất lượng cải cách hành chính... phù hợp với hoạt động của từng bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới./.