Ngày 8/3 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Viện trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quỹ Châu Á tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng ứng phó với thiên tai”.

Hội thảo nhằm thông tin, chia sẻ với các doanh nghiệp, các đối tác về các chính sách, kinh nghiệm trong phòng tránh giảm nhẹ thiên tai… hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chủ động đối phó với rủi ro thiên tai.

Cùng với việc đánh giá thực trạng, chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn trong công tác ứng phó với rủi ro thiên tai, hội thảo còn là cơ hội để các doanh nghiệp, chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác thảo luận về các chính sách của nhà nước trong công tác ứng phó với thiên tai, cũng như góp ý về chính sách của nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp trong ứng phó với rủi ro thiên tai.

Tại hội thảo, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực VCCI nhấn mạnh chủ động ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai luôn là quan tâm hàng đầu của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu là thách thức đối với nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan, khó lường với tần suất, cường độ ngày càng gia tăng. Trong 10 năm qua, thiên tai cướp đi sinh mạng hàng nghìn người, tài sản thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng, cộng đồng doanh nghiệp cũng thiệt hại to lớn.

Với vai trò là cơ quan quốc gia đại diện và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trước những hậu quả do thiên tai gây ra, hội thảo sẽ là cơ sở để VCCI kiến nghị Chính phủ, các cơ quan nhà nước, các cấp, ban, ngành hoàn thiện chính sách, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Chính phủ phê duyệt.

Cũng tại hội thảo, bà Kim Ngọc Bảo Ninh, Trưởng đại diện Quỹ Châu Á (TAF) tại Việt Nam chia sẻ doanh nghiệp là xương sống của nền kinh tế, đóng vai trò là người cung cấp việc làm và đóng góp thuế cho nhà nước do đó tính chống chịu của doanh nghiệp đối với rủi ro thiên tai đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế.

Thiên tai ảnh hưởng đến doanh nghiệp ở nhiều khía cạnh như hư hại nhà xưởng, sản phẩm, doanh thu, đứt đoạn kinh doanh, mất ổn định chuỗi cung ứng… Do vậy, hội thảo là cơ hội để thảo luận và xây dựng hành động chung trong thời gian tới.

Hội thảo đã giới thiệu dự án, chương trình, chia sẻ những kinh nghiệm trong Dự án hợp tác công tư trong Quản trị rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam; thực tiễn trong công tác lập kế hoạch quản trị rủi ro thiên tai và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; chương trình nâng cao năng lực cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng; nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp trong chính sách công tác phòng tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai…/.