Thực hiện quá trình rà phá bom mìn thực địa theo tình huống giả định. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Chương trình 504) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Cuộc họp lần thứ nhất Nhóm Đối tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (MAPG).

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết Chính phủ Việt Nam đã thông qua Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn giai đoạn 2010-2025 nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn hậu quả bom, mìn và vật nổ tại Việt Nam.

Việc thực hiện Chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh trong thời gian qua đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ nạn nhân bom, mìn tái hòa nhập đời sống xã hội, tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn và bảo đảm an toàn cho người dân.

Chương trình này cũng góp phần tăng cường năng lực thể chế và năng lực con người, phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ các hoạt động khắc phục hậu quả bom, mìn, mở rộng hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh.

Đại diện cho các đối tác quốc tế nhiệm kỳ đầu tiên của Nhóm Đối tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh tại Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đánh giá Việt Nam luôn nỗ lực làm sạch các khu vực đất đai bị ô nhiễm.

Kể từ năm 1993 tới nay, Hoa Kỳ đã là đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực này. Hoa Kỳ sẵn sàng ​lắng nghe những kinh nghiệm của Việt Nam và chia sẻ ​những bài học đó với thế giới.

Đại sứ Stefano Toscano, Giám đốc Trung tâm quốc tế Geneva về khắc phục bom, mìn nhân đạo (GICHD) cho biết việc thành lập Nhóm đối tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh tại Việt Nam là dấu mốc quan trọng của Chính phủ Việt Nam trong việc hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh.

Trung tâm quốc tế Geneva về khắc phục bom, mìn nhân đạo với vai trò hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và các cấp có thẩm quyền của quốc gia mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, gắn kết từ các đối tác trong việc khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Việc thành lập Nhóm Đối tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (MAPG) là một sáng kiến của Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế nhằm khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế và xu thế mới của quan hệ hợp tác phát triển.

Nhóm Đối tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh tại Việt Nam là một diễn đàn mở để cho các bên quan tâm trao đổi, cập nhật thông tin, kiến tạo niềm tin, xây dựng sự hiểu biết chung, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình để thu hút, sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong nước và quốc tế, góp phần tích cực vào những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện thành công Chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh./.