Khmer Đỏ nắm quyền tại Campuchia từ năm 1975 đến năm 1979. Chế độ Khmer Đỏ đã sát hại hơn 2 triệu người dân Campuchia. Hàng trăm nhà tù, hàng trăm "cánh đồng chết" là nơi tra tấn, hành hình người dân Campuchia.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.