Thứ Năm, Tháng Chín 21/09/2017

Ngắm giảng đường hiện đại nhất Việt Nam của Đại học Kinh tế Quốc dân

Minh Sơn - Sơn Bách (Vietnam+) Bản in

Sau 13 năm chờ đợi, cuối cùng "tòa nhà thế kỷ", giảng đường hiện đại nhất Việt Nam của Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ chính thức được đưa vào sử dụng vào cuối năm nay.