Phần nội dung sai trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12, tập hai. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)