(Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Chiều 19/2, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã họp phiên toàn thể, tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Theo bà Đỗ Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Phó Tổng Thư ký Hội đồng, năm 2015, hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của

Thủ tướng Chính phủ tập trung vào nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương.

Căn cứ đề xuất sáng kiến cải cách quy định, thủ tục hành chính trong 5 lĩnh vực năm 2014 của các cơ quan thành viên Hội đồng, gồm giải quyết chế độ, chính sách cho người nghèo, giải thể doanh nghiệp, hải quan điện tử, quản lý chất thải nguy hại, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tổ chức tham vấn, lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia, hoàn thiện và trình lãnh đạo Hội đồng ký văn bản gửi các Bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Đến nay, 6/10 Bộ, cơ quan nghiên cứu, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Hội đồng; trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực thi kiến nghị, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính về giải quyết chế độ, chính sách cho người nghèo; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, xem xét, sửa đổi quy định bình xét ở thôn/bản, tổ dân cư đối với các hộ có tên trong danh sách hộ nghèo sau khi điều tra, rà soát; quy định thống nhất việc Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện việc cấp Sổ (hoặc Giấy chứng nhận) hộ nghèo; quy định mẫu Sổ/Giấy chứng nhận để thống nhất sử dụng trong toàn quốc; bổ sung quy định về cấp lại Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo.

Triển khai hoạt động đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, Thư ký Hội đồng đã phối hợp với các cơ quan thành viên chủ trì đề xuất sáng kiến thực hiện việc nghiên cứu, rà soát độc lập các quy định, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực nhập khẩu trang thiết bị cũ và hàng công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam, quản lý lao động nước ngoài, phát mại tài sản bảo đảm và xử lý nợ xấu.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015, Hội đồng đã tổ chức họp tham vấn và lấy ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo phương án đơn giản hóa 09/13 nhóm quy định, thủ tục hành chính và tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng, gửi các Bộ, ngành chủ trì nghiên cứu.

Một số cơ quan thành viên Hội đồng huy động nguồn lực lớn cho việc tham gia ý kiến, điển hình như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổng hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong toàn quốc đối với phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Nhiều ý kiến của Hội đồng trong các lĩnh vực như: tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức; ưu đãi chế độ giáo dục, đào tạo cho người có công và con của họ; đào tạo đại học và sau đại học; khám chữa bệnh cho người dân... đã được các Bộ, ngành chủ trì tiếp thu, trình các cấp có thẩm quyền.

Năm 2015, Hội đồng đã tổ chức đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan. Đây là lĩnh vực tiếp tục được lựa chọn đánh giá trong năm 2015 để có kết quả đánh giá tổng thể trong ba năm (2013-2015) và có những đề xuất cải cách, đơn giản hóa mang tính lâu dài. Song song với hoạt động đánh giá của Hội đồng, các thành viên Hội đồng, Ban công tác là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tham gia Chương trình phối hợp giám sát thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực Thuế và Hải quan.

Trên cơ sở kết quả giám sát và hoạt động khảo sát, đánh giá được giao chủ trì, VCCI đã có Báo cáo đánh giá gửi Hội đồng, trong đó đưa ra những ý kiến nhận định, chỉ ra các khó khăn vướng mắc, bất cập trong quá trình doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thuế, hải quan, như thủ tục hủy tờ khai, sửa tờ khai, thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ chưa rõ ràng và hợp lý, quy định về thời gian phân tích mẫu hàng hóa quá dài, lấy quá nhiều mẫu, thủ tục báo cáo quyết toán đối với hoạt động gia công và sản xuất xuất khẩu chưa được hướng dẫn cụ thể nên mất nhiều thời gian của doanh nghiệp, việc luân chuyển chứng từ nộp thuế giữa ngân hàng, kho bạc và cơ quan hải quan không tốt, gây phiền hà cho doanh nghiệp trong việc chứng minh đã nộp thuế cho tờ khai đã mở... từ đó kiến nghị các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức khắc phục.

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao hoạt động của Hội đồng trong năm 2015. Một số cơ quan thành viên Hội đồng trên cơ sở phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp trực thuộc đã chủ động đề xuất các sáng kiến cải cách quy định, thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình gửi các Bộ, ngành xem xét, xử lý.

Tuy nhiên, thành viên Hội đồng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như hoạt động của Hội đồng chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa phát huy đầy đủ vai trò tư vấn đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những sáng kiến mang tính đột phá cải cách, quy định hành chính liên quan đến sản xuất và đời sống nhân dân. Một số sáng kiến đề xuất chưa rõ nét, có sáng kiến chậm đưa vào thực tế. Việc đánh giá cải cách thủ tục hành chính ở các Bộ , ngành, địa phương nhìn chung hiệu quả chưa cao.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cho rằng Hội đồng cần triển khai có hiệu quả các Luật, Bộ Luật mới được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực tới đây, kiểm soát thật tốt quy định về cấm ban hành thủ tục hành chính trong quy định thông tư của các Bộ và văn bản quy phạm pháp luật của các Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố; chủ động tham gia ý kiến có chất lượng với các dự án luật pháp lệnh trong năm 2016 Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, các luật liên quan đến triển khai thi hành Hiến pháp, thủ tục hành chính phải làm sao thuận lợi, đơn giản nhất, thực sự hợp lý, cần thiết, hợp pháp.

Đẩy mạnh đánh giá thủ tục hành chính ở Bộ, ngành, địa phương; trong đó lưu ý đến việc đánh giá chất lượng thủ tục hành chính theo Nghị quyết 19-NQ/CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Từng thành viên Hội đồng phải tích cực chủ động đề xuất, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, triển khai thành công thí điểm đăng ký khai sinh đồng thời với cấp số định danh cá nhân, kết thúc thí điểm trong Quý I/2016 để nhân rộng ra toàn quốc./.