Thứ Tư, Tháng Chín 20/09/2017

[Photo] Bộ ảnh tuyệt đẹp về Sơn Đoòng của thành viên đoàn làm phim Mỹ

Ryan Deboodt (Vietnam+) Bản in

Sơn Đoòng, do vị trí và cấu tạo của nó, không chỉ là hang động lớn nhất thế giới, có vẻ đẹp và cấu trúc độc đáo, mà còn là hang động có độ khó và độ nguy hiểm cao nhất trong các hang động ở Việt Nam.