Thứ Năm, Tháng Chín 21/09/2017

[Photo] Hội thảo Việt Nam-Thái Lan hợp tác quản lý biển bền vững

Sơn Nam-Quang Thuận/Bangkok (Vietnam+) Bản in

Hội thảo khoa học quốc tế về hợp tác quản lý tài nguyên biển trong không gian ASEAN và triển lãm về chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được tổ chức tại Thái Lan.