Thứ Hai, Tháng Tám 21/08/2017

[Photo] Khu định cư của người theo đạo Phật lớn nhất thế giới

Mai Nguyễn (Vietnam+) Bản in

Tách biệt với thế giới bên ngoài, đây là nơi đặt Học viện Phật giáo Larung Gar, khu định cư của người theo đạo Phật lớn nhất thế giới.