Mục tiêu của con sư tử là một chú linh dương đầu bò. (Nguồn: Caters News Agency)

Con sư tử đứng phía xa để quan sát chú linh dương đầu bò. (Nguồn: Caters News Agency)

Khi thấy con mồi chủ quan, chú sư tử lao tới nhanh như chớp. (Nguồn: Caters News Agency)

Con linh dương giật mình khi thấy chú sư tử lao tới. (Nguồn: Caters News Agency)

Con linh dương cố bỏ chạy nhưng đã quá muộn. (Nguồn: Caters News Agency)

Sư tử tóm gọn lấy con mồi. (Nguồn: Caters News Agency)