Prudential cam kết dành 10 triệu USD cho các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015, thông qua Quỹ Prudence Việt Nam.

Nguồn vốn hỗ trợ này cho phép Quỹ Prudence Việt Nam tài trợ cho các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, cũng như các hoạt động cộng đồng và từ thiện trong cả nước.

Các dự án nhận tài trợ trước tiên sẽ tập trung vào giáo dục thanh thiếu niên cũng như chăm sóc sức khỏe. Ba mảng chương trình trọng điểm được Quỹ Prudence Việt Nam triển khai hỗ trợ gồm giáo dục và đào tạo, hoạt động sống khỏe và hỗ trợ cộng đồng.

Quỹ dành khoảng 35% tổng kinh phí để hỗ trợ cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo như xây dựng và sửa chữa trường học tại các địa phương nghèo, mua sắm các thiết bị, dụng cụ học tập cho học sinh, giáo viên và nhà trường; trao học bổng và giải thưởng cho học sinh và sinh viên nghèo hiếu học, đào tạo tiếng Anh; hỗ trợ đào tạo kiến thức bảo hiểm cho sinh viên, kiến thức quản lý tài chính gia đình cho phụ nữ nghèo.

Đối với hoạt động sống khỏe, Quỹ hỗ trợ cho các hoạt động thể thao, trang bị thiết bị y tế hô hấp cho bé sơ sinh, tổ chức khám bệnh phát thuốc, mổ mắt và hỗ trợ y tế cho người nghèo, xây dựng môi trường xanh-sạch.

Quỹ cũng dành khoảng 30% kinh phí để hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động tặng quà cho các đối tượng trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, người nghèo và gia đình chính sách; xây nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn; hỗ trợ phụ nữ nghèo, sinh viên nghèo vượt khó; cứu trợ thiên tai; xây dựng kỹ năng sống cho thanh niên.

Quỹ Prudence trước đây được Prudential thành lập dành riêng cho Việt Nam vào năm 2003 với tổng nguồn vốn ban đầu là 2,7 triệu USD.

Trong 8 năm qua, Quỹ đã tài trợ nhiều hoạt động từ thiện, cộng đồng bao gồm các chương trình giảng dạy tiếng Anh, huấn luyện thể thao cho thanh thiếu niên và học bổng công nghệ thông tin./.