Thứ Sáu, Tháng Chín 22/09/2017

Sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội nô nức đi bầu cử sớm

Minh Sơn (Vietnam+) Bản in

Ngay từ sáng sớm ngày hội lớn của non sông, đông đảo sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội đã có mặt đông đủ để tham gia bỏ phiếu bầu cử.