Trong chương trình được thu âm ghi hình trước và phát trên truyền hình toàn quốc vào ngày đầu tiên của Năm mới 2011, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã thông báo kế hoạch nâng cao chất lượng sống cho người dân, loại trừ vấn nạn tham nhũng và xây dựng phong cách quản lý điều hành tốt trên cả nước.

Thủ tướng Abhisit nêu rõ chương trình “Cải cách quốc gia vì tương lai bình đẳng và công bằng của người Thái” sẽ tập trung vào các mục tiêu phát triển là tăng cường bình đẳng về kinh tế, mở rộng quỹ phúc lợi xã hội và thúc đẩy cơ hội tiếp cận với giáo dục.”

Thủ tướng Abhisit cho biết trọng tâm của chương trình cải cách là cải thiện chất lượng cuộc sống cho người Thái, kể từ khi sinh ra, lớn lên và trở thành một bộ phận của xã hội, và đề cao công lý vì sự hòa hợp dân tộc. Biện pháp thực hiện bao gồm kế hoạch chỉnh sửa quyền sở hữu đất đai, giảm giá sinh hoạt và cấp vốn vay với lãi suất thấp cho người nghèo.

Ngoài việc giúp trên 1,7 triệu em đang thất học hoặc học ở hệ giáo dục không chính thức có thêm điều kiện học hành để có thể tìm việc làm nhằm thoát nghèo, Chính phủ Thái Lan cam kết sẽ xây dựng nhiều trường học có chất lượng với đội ngũ giáo viên tốt.

Bên cạnh đó, nỗ lực phòng chống tham nhũng và khắc phục những vấn đề tồn tại trong hệ thống tư pháp cũng được đẩy mạnh, với tiến trình đấu thầu sẽ được thực hiện một cách minh bạch hơn.

Trước đó, trong bức thông điệp Năm mới, Nhà Vua Bhumipol Adulyadej chúc nhân dân Thái Lan hạnh phúc, đất nước hòa bình, mọi người đối xử tốt với nhau và rộng lượng, tha thứ cho nhau để cùng hưởng niềm vui lớn vì sự phát triển và phồn vinh./.