Ngày 15/11, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP về việc thành lập thị xã Hương Trà và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thành lập thị xã Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở toàn bộ 51.853,4ha diện tích tự nhiên và 118.354 nhân khẩu của huyện Hương Trà. Đồng thời, thành lập 7 phường thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm: Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Vân, Hương Chữ, Hương An, Hương Hồ.

Sau khi thành lập thị xã Hương Trà và thành lập 7 phường, thị xã Hương Trà 16 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 7 phường (nêu trên) và 9 xã: Hương Toàn, Hương Vinh; Hương Phong, Hải Dương, Hương Thọ, Bình Thành, Bình Điền, Hương Bình và Hồng Tiến.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 503.320 ha diện tích tự nhiên và 1.122.770 nhân khẩu; có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và 6 huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Nam Đông, Phú Lộc và A Lưới.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.