Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. (Nguồn: kyanh.gov.vn)

Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 37, chiều 9/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình và thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Với sự thống nhất cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh và 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; thành lập phường Yên Bình thuộc thị xã Tam Điệp và thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình.

Tờ trình về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh và 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh thì tỉnh Hà Tĩnh tăng 1 đơn vị hành chính cấp huyện (từ 1 thành phố, 1 thị xã và 10 huyện thành 1 thành phố, 2 thị xã và 10 huyện) không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã (262 đơn vị), nhưng có chuyển 1 thị trấn và 5 xã thành 6 phường (từ 15 phường, 12 thị trấn, 235 xã thành 21 phường, 11 thị trấn, 230 xã).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự phát biểu ý kiến. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thẩm tra Đề án của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật đánh giá việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là nhu cầu khách quan, phù hợp với các quy hoạch chung, tạo động lực đẩy nhanh sự phát triển kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng và lợi thế của khu vực, mặt khác việc điều chỉnh này cũng tạo điều kiện cho huyện Kỳ Anh (còn lại) phát triển. Đô thị Kỳ Anh đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của thị xã thuộc tỉnh được pháp luật quy định.

Theo Tờ trình thành lập phường Yên Bình thuộc thị xã Tam Điệp và thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình, sau khi thành lập phường Yên Bình và thành lập thành phố Tam Điệp thì tỉnh Ninh Bình không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp huyện (8 đơn vị) và cấp xã (145 đơn vị) nhưng có chuyển 1 thị xã thành 1 thành phố (từ 1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện thành 2 thành phố, 6 huyện) và chuyển 1 xã thành 1 phường (từ 16 phường, 7 thị trấn và 122 xã thành 17 phường, 7 thị trấn và 121 xã).

Thẩm tra Đề án của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật đánh giá việc thành lập phường Yên Bình thuộc thị xã Tam Điệp và thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình là nhu cầu khách quan, phù hợp với các quy hoạch chung, tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của thị xã Tam Điệp. Về thực trạng phát triển, thị xã Tam Điệp đã cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh được pháp luật quy định./.