Sau gần 1 năm, 26 hộ nghèo ở làng Kon Vang, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) mới nhận được tiền hỗ trợ cho hộ nghèo ăn tết của năm 2016. 

Sự việc chậm trễ trên là do cán bộ mặt trận thị trấn đã không thực hiện việc chi trả trong suốt 1 năm qua.

Tết năm 2016, làng Kon Vang, thị trấn Đăk Rve có 28 hộ nghèo được bình xét và nhận tiền hỗ trợ ăn tết do tỉnh Kon Tum hỗ trợ. 

Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 500.000 đồng ăn tết. Tuy nhiên đến tận ngày 4/1 mới có 2 hộ/28 hộ nghèo ở Kon Vang nhận được số tiền trên./.