Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla. (Nguồn: rappler.com)

Ngày 22/10, Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN (ALAWMM) lần thứ chín đã khai mạc tại Bali của Indonesia, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia Yasona H. Laoly.

Phát biểu tại hội nghị, Phó ​Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla đã nêu bật vai trò ngày càng quan trọng của ALAWMM trong hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế khu vực ASEAN phát triển thịnh vượng.

Ông cũng nhấn mạnh pháp luật là yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự tiến bộ của ASEAN trong quá trình hội nhập, cũng như đạt được các mục tiêu của mình; đồng thời khẳng định nhiệm vụ của ALAWMM trong việc thúc đẩy phát triển tiến bộ của luật pháp trong khu vực ASEAN chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng.

Phó T​ổng thống Kalla kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN có những chương trình hành động thích hợp để tạo điều kiện giúp ALAWMM phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác của ASEAN.

Đồng thời, Phó T​ổng thống Kalla cũng kêu gọi các nước chủ động tham gia hợp tác với các tổ chức trong khu vực và quốc tế nhằm xây dựng nền tảng vững mạnh về thể chế và khuôn khổ pháp lý cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững của khu vực./.