100 nam Cach mang thang Muoi Nga: Nhin ve qua khu, huong toi tuong lai hinh anh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 5/11, Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Tới dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hơn 3.500 đại biểu đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.

​Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga


Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga. Đó là cuộc cách mạng đã làm rung chuyển thế giới, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại.

“Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, những tiên đoán của các nhà sáng lập Chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực trên 1/6 địa cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, một nhà nước kiểu mới với hình thức các xô viết đã hình thành và được Vladimir Lenin đánh giá là chế độ dân chủ ở mức cao nhất cho nông dân và công nhân - một chế độ dân chủ kiểu mới.” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

[Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài Lenin]


Bên cạnh đó, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã tiếp sức cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nhiều Đảng cộng sản và công nhân ở các nước đã ra đời, hình thành phong trào quốc tế sâu rộng khắp năm châu, đi tiên phong trong cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lý tưởng cao đẹp, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

“Dù cho ‘vật đổi sao dời,’ tinh thần Cách mạng tháng Mười và những thành quả lịch sử cũng như cống hiến to lớn của nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô Viết đối với loài người mãi mãi không bao giờ phai mờ, mãi mãi sẽ còn ghi đậm trong tâm trí của mọi người có lương tri trên toàn thế giới,” Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

100 nam Cach mang thang Muoi Nga: Nhin ve qua khu, huong toi tuong lai hinh anh 2Sáng 5/11, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đến dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lenin. (Ảnh: TTXVN)

Từ đó, nhấn mạnh ảnh hưởng to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên tiếp cận, tiếp thu và vận dụng sáng tạo rất thành công những tư tưởng Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp cách mạng của nước ta.

“Nhân dịp này, Việt Nam một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô Viết về tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự ủng hộ to lớn, hết sức quý báu dành cho nhân dân Việt Nam,” Tổng Bí thư khẳng định.

Bài học kinh nghiệm với Việt Nam


Tổng Bí thư cho biết, càng nhớ ơn sâu sắc, gắn bó mật thiết với ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười, với những cống hiến vô giá của nhân dân Liên Xô đối với nhân loại và mối tình thắm thiết Việt Nam-LiênXô bao nhiêu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam càng đau xót bấy nhiêu trước biến cố đầy bi kịch xảy ra ở Liên Xô vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước.

“Với tinh thần cách mạng trong sáng, tính khoa học nghiêm túc, một mặt, kiên định đánh giá khách quan về ý nghĩa bất biến của Cách mạng tháng Mười cũng như những thành tựu và cống hiến to lớn của Liên Xô trước đây; mặt khác, nhận diện những nguyên nhân chủ quan, khách quan đưa tới sự việc đau buồn đó. Điều quan trọng hơn là cần rút ra những bài học sâu sắc để tiếp tục kiên trì, kiên quyết theo đuổi mục tiêu, lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tránh rơi vào những sai lầm đã làm Liên Xô đổ vỡ,” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Từ đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đúc rút những bài học thành công, nhận rõ những sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và đang kiên định, kiên trì tiến hành từng bước vững chắc công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta.

[100 năm Cách mạng tháng Mười: Bài học để người Nga đoàn kết]


Tổng Bí thư cho biết, trong hơn 30 năm qua, công cuộc Đổi mới Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những thành tựu về mọi mặt mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua đã minh chứng cho sức sống của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước ở phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách. Song, với lý tưởng cao đẹp và những bài học thực tiễn sâu sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga tiếp tục soi rọi, tỏa sáng, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Chúng ta cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nhằm tiếp tục làm sáng tỏ những quy luật, nguyên lý phát triển, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; tập trung quán triệt sâu sắc những quan điểm, đường lối cơ bản nêu trong Cương lĩnh của Đảng và triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà các Đại hội, nhất là Đại hội XII gần đây của Đảng đã chỉ ra” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

100 nam Cach mang thang Muoi Nga: Nhin ve qua khu, huong toi tuong lai hinh anh 3Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga trong bối cảnh đất nước đang chứng kiến những ngày sôi động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

“Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, đang chuyển động theo chiều hướng tích cực. Nhiều quyết sách và việc làm cụ thể gần đây được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và đang đòi hỏi, kỳ vọng phải làm tốt hơn nữa. Với tinh thần Cách mạng tháng Mười Nga, tinh thần Cách mạng tháng Tám và ý chí Việt Nam, với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, với niềm tin son sắt vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước, tin tưởng chắc chắn rằng, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội,” Tổng Bí thư khẳng định.

Tiếp bước truyền thống


Tiếp đó, ông Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga thay mặt những người Việt Nam đã học tập, nghiên cứu và công tác tại Liên bang Xô Viết bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm thiết thực và toàn diện của Đảng, Nhà nước Việt Nam; sự giúp đỡ hết lòng và bằng tình cảm quý mến, trân trọng của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga dành cho Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Vinh cho biết, với sự giúp đỡ hết lòng, bằng tình cảm quý mến, trân trọng của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga dành cho Việt Nam, mỗi sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh đã tiếp thu được khối kiến thức to lớn trong mọi lĩnh vực. Sau này, nhiều người trong số đó đã trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của đất nước.

“Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội cũng chính là kiên định lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười, các thế hệ đã từng học tập, công tác tại Liên Xô và Nga nguyện góp sức tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân vun đắp tình hữu nghị Việt-Xô, Việt-Nga xanh tươi, bền gốc, đồng lòng, chung sức thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga lên tầm cao mới,” ông Nguyễn Hồng Vinh phát biểu.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam, chị Tạ Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định, tuổi trẻ Việt Nam nguyện trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng học tập, trau dồi lý luận chính trị; “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”; không dao động trước khó khăn, thách thức; xung kích, tình nguyện, lao động, sáng tạo; nỗ lực vươn lên, đóng góp tài năng, sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm là lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư./.
An Ngọc (Vietnam+)