100 năm Ngày Báo chí cách mạng VN: Sẽ bàn về kinh tế của các tòa soạn

Các diễn đàn sẽ làm rõ thực trạng kinh tế báo chí, nguồn thu/hoạt động kinh tế trong các cơ quan báo chí, vấn đề chuyển đổi số báo chí; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tài chính.
100 năm Ngày Báo chí cách mạng VN: Sẽ bàn về kinh tế của các tòa soạn ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), nhiều hội thảo, tọa đàm sẽ được tổ chức xoay quanh vấn đề kinh tế báo chí, chuyển đổi số báo chí, tự chủ báo chí để báo chí phát triển mạnh mẽ.

Đó là thông tin trong dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam mà ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ tại Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra tại Thanh Hóa, ngày 6/4.

Theo đó, các hội thảo, tọa đàm sẽ tập trung làm rõ truyền thống vẻ vang, quá trình cống hiến, những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 100 năm qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo TW gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam]

Đây cũng là dịp các cấp quản lý đánh giá về thực trạng kinh tế báo chí, nguồn thu/hoạt động kinh tế trong các cơ quan báo chí, vấn đề chuyển đổi số báo chí; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan báo chí trong việc thực thi chính sách liên quan tới cơ chế tài chính, tự chủ; chia sẻ một số mô hình kinh tế báo chí và gợi mở cho hoạt động kinh tế báo chí ở nước ta hiện nay.

100 năm Ngày Báo chí cách mạng VN: Sẽ bàn về kinh tế của các tòa soạn ảnh 2Ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo ông Trần Thanh Lâm, chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ xoay quanh các chủ đề: Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; Báo chí là vũ khí, công cụ sắc bén của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng môi trường báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa.

Từ nay đến năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan sẽ tổ chức nhiều sự kiện hướng tới dịp kỷ niệm như: Tổng kết việc thi hành Luật Báo chí 2016, xây dựng kế hoạch sửa đổi bổ sung Luật Báo chí 2016; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

Việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ được Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng sẽ phối hợp tổ chức về nguồn, giáo dục truyền thống báo chí cách mạng; tổ chức Lễ Kỷ niệm quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tổ chức hội nghị “Gặp mặt, biểu dương, khen thưởng người làm báo tiêu biểu”.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất, xây dựng và đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 100 năm qua; tôn vinh, biểu dương những người làm báo có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác báo chí giai đoạn hiện nay.

“Đây là dịp cổ vũ, động viên báo chí và những người làm báo phát huy vai trò, trách nhiệm là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; góp phần quan trọng trong tiến trình đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành những kết quả to lớn trong thực tiễn xã hội,” ông Trần Thanh Lâm phát biểu./.

Hội nghị đã tập trung quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27-2-2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 100-QĐ/TW ngày 28-2-2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28-2-2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: 4 quy định mới được quán triệt tại hội nghị ngày hôm nay là những văn bản rất quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, vai trò trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; có tác động trực tiếp đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong cả nước.

Nội dung các quy định được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và phát triển, cần được quán triệt, triển khai nghiêm túc, bài bản, thật sự đi vào cuộc sống, áp dụng thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục