105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Sống mãi ý nghĩa thời đại

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng những tinh hoa, giá trị thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng, thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ toàn thế giới.
105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Sống mãi ý nghĩa thời đại ảnh 1Không khí Cách mạng Tháng Mười ở Yekaterinburg (thành phố chính ở miền trung Nga, phía đông dãy núi Uran). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Vào những ngày này cách đây 105 năm, lịch sử nhân loại đã khắc ghi một sự kiện trọng đại, một kỳ tích làm “rung chuyển thế giới.”

Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga - cuộc cách mạng đã làm cho mơ ước ngàn đời của quần chúng bị áp bức và bị bóc lột về cuộc sống tốt đẹp, về sự công bằng, về khả năng xây dựng xã hội xã hội nhân đạo, trở thành hiện thực.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng những tinh hoa, giá trị thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng, là nguồn động lực lớn thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Cách mạng Tháng Mười Nga - trang sử mới của nước Nga

Lịch sử phát triển của loài người không chỉ được đo bằng tháng, năm, thế kỷ, thiên niên kỷ mà trước hết bằng những chuyển biến xã hội sâu sắc, những thay đổi mang tính cách mạng trong xã hội.

Mỗi một thời đại đều được nảy sinh từ những cột mốc đấu tranh cách mạng. Do vậy, các cuộc cách mạng đều gắn liền với thời đại, đều có tính tất yếu, hoàn toàn không phải là biến cố ngẫu nhiên tùy hứng của lịch sử. Cách mạng Tháng Mười Nga lại càng như thế.

Vào mùa Thu năm 1917, nước Nga và Đảng Bolshevik đứng trước thời điểm lịch sử. Sự tham gia của đế quốc Nga vào cuộc Chíến tranh Thế giới lần thứ nhất tổn hại biết bao sinh mạng, của cải.

Thái độ của Chính phủ lâm thời lúc đó không muốn đáp ứng nguyện vọng của quần chúng là ký hiệp ước hòa bình và giải quyết vấn đề chia ruộng đất của địa chủ cho nông dân, thảm họa kinh tế và sự hỗn loạn xã hội đã tăng lên đến mức thấy rõ dấu hiệu sụp đổ.

Khi ấy, thượng tầng xã hội Nga bị rối loạn; tầng lớp những người lao động, thợ thuyền, binh lính không thể chịu nổi cuộc sống quá ngột ngạt, nghiệt ngã như vậy nữa; Bộ tham mưu của Đảng và giai cấp công nhân Nga đứng đầu là Lenin đã nắm bắt chiều hướng vận động của xã hội, chớp thời cơ và phát động khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng vô sản đã nổ ra như là điều tất yếu.

[Cách mạng Tháng Mười Nga: Ánh sáng của tự do và chiến thắng]

Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga, đứng đầu là V.I. Lenin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã tiến hành cuộc khởi nghĩa vũ trang, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, lập nên Nhà nước Soviet - nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra đã đáp ứng đầy đủ nhất những yêu cầu cấp thiết của lịch sử là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa để xây dựng một chế độ xã hội mới-chế độ xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội.

Từ chỗ chỉ là ước mơ cao đẹp của loài người, sau Cách mạng Tháng Mười Nga, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực và có sức mạnh vô cùng to lớn, mở đường cho các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.

Sau Cách mạng Tháng Mười, Lenin và Đảng Bolshevik Nga đã tập trung củng cố chính quyền Soviet, xây dựng chế độ xã hội mới, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho quần chúng nhân dân.

“Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” được ban hành ngay sau khi cách mạng thành công đã đáp ứng được ý nguyện của quần chúng nhân dân lao động Nga về một cuộc sống hòa bình, tự do và hạnh phúc.

Sự thống nhất về mặt lợi ích của giai cấp vô sản với nhân dân lao động đã hình thành và phát triển một nguyên tắc đạo đức mới, đó là chủ nghĩa tập thể.

Một chính sách ngoại giao mới, một quan hệ quốc tế mới được khẳng định là chính sách hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Một nhà nước kiểu mới được xây dựng trên nền tảng loại bỏ áp bức dân tộc, áp bức giai cấp, không có người bóc lột người đã khẳng định Cách mạng Tháng Mười đánh dấu sự mở đầu một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Những giá trị trường tồn

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của Nhà nước Soviet do Lenin sáng lập đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga từ một nước phong kiến, tư bản lạc hậu, nghèo đói trở thành một cường quốc kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, giáo dục... hàng đầu thế giới; đưa quần chúng công-nông từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; vai trò, vị thế của nước Nga trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Sống mãi ý nghĩa thời đại ảnh 2Lực lượng Cận vệ Đỏ diễu hành trên đường Nikolskaya ở Moskva trong những ngày Cách mạng Tháng Mười năm 1917. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Đặc biệt, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã tiếp sức cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Dưới ánh sáng soi đường và sự cổ vũ của Cách mạng Tháng Mười Nga, với sự ủng hộ nhiệt tình, to lớn của Liên Xô, một làn sóng cách mạng vô sản ở châu Âu đã bùng lên mạnh mẽ sau đó, tạo ra một cao trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, làm rung chuyển nền thống trị của giai cấp tư sản độc quyền ở nhiều nước. Một hệ thống xã hội chủ nghĩa đã ra đời, đóng vai trò to lớn trong tiến trình phát triển của thế giới hiện đại.

Cách mạng Tháng Mười Nga còn tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị-xã hội của nhiều quốc gia, dân tộc khác; đã thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa bị áp bức và các nước phụ thuộc vùng dậy đấu tranh vì độc lập tự do, đem lại niềm tin và niềm hy vọng về khả năng tự giải phóng.

Giai cấp công nhân và nhân dân lao động tại hàng loạt nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh đã nổi dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc; hàng trăm triệu người được giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ, tạo thành một phong trào giải phóng dân tộc mạnh mẽ trên toàn cầu.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, những thành tựu của chế độ Soviet và chiến thắng của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ  hai cũng đã thức tỉnh và cổ vũ phong trào đấu tranh vì dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội ở chính ngay các nước tư bản phát triển, buộc chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc cũng phải có những điều chỉnh để thích nghi, tồn tại.

Đúng như V.I.Lenin đã khẳng định: "Cuộc Cách mạng Tháng Mười của chúng ta đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử thế giới."

Với sự xuất hiện và tồn tại gần 80 năm của nước Nga Soviet và sau đó là Liên bang Soviet (Liên Xô), nhân loại đã được chứng kiến những biến đổi kỳ diệu của đời sống con người trên diện tích 1/3 Trái Đất, chiến thắng oanh liệt của Hồng quân Liên Xô cứu loài người khỏi thảm họa phátxít và rất nhiều thành tựu to lớn mà chủ nghĩa xã hội hiện thực đã mang lại.

Tuy nhiên, từ sau sự kiện chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch đã và đang chống phá quyết liệt, mưu toan phủ nhận mọi thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga và cơ sở tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại, đó là chủ nghĩa Marx-Lenin.

Chúng cho rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga chỉ có ý nghĩa, giá trị thuần túy Nga; qua đó, phủ nhận tính tất yếu và biện chứng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như của cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung, đồng thời đi tới phủ nhận tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin.

Nhưng, sự thật lịch sử không thể phủ nhận được là Cách mạng Tháng Mười đã trở thành một sự kiện bước ngoặt của sự phát triển xã hội loài người, mở ra một con đường đúng đắn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột, xây dựng một thế giới mới công bằng, dân chủ, văn minh và tiến bộ.

Đó là việc biến ý tưởng tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng thành hiện thực. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã hiện thực hóa những quan điểm tư tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa học, là một bước tiến lớn trong sự phát triển tư tưởng của loài người nên đã thực sự thu hút, hấp dẫn hàng triệu người đi theo ánh sáng tư tưởng của cuộc cách mạng và tham gia đấu tranh trực tiếp hoặc gián tiếp cho độc lập, tự do của dân tộc mình.

Vì vậy, những âm mưu, thủ đoạn chống phá chủ nghĩa xã hội của các thế lực thù địch trong nhiều thập kỷ qua càng làm nổi bật tầm vóc, ý nghĩa và giá trị thời đại sâu sắc của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại.

Kiên định lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga

Kế thừa và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những kỳ tích vẻ vang.

105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Sống mãi ý nghĩa thời đại ảnh 3Từ chỗ bị bao vây, cấm vận và hầu như chỉ có quan hệ với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng và toàn diện. (Ảnh minh họa: An Đăng/TTXVN)

Khẳng định tầm vóc, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”; “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người.”

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Marx-Lenin và Cách mạng Tháng Mười Nga, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở đây “Cẩm nang thần kỳ” là con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.

Và theo tiếng gọi của Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội.

Nhân dân Việt Nam đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, trên cơ sở chọn lọc những yếu tố tích cực của mô hình tổ chức nhà nước Soviet đã đồng hành cùng nhân dân vững vàng bước vào cuộc trường chinh và giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sau 9 năm trường kỳ (1946-1954).

Miền Bắc được giải phóng và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam trong hành trình tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sau 21 năm trường kỳ kháng chiến (1954-1975), cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khó của nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi hoàn toàn; cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.      

Trước đòi hỏi của thực tiễn những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, năm 1986, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sau hơn 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ chỗ bị bao vây, cấm vận và hầu như chỉ có quan hệ với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng và toàn diện. Việt Nam còn là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong nhiều tổ chức khu vực và quốc tế, có vai trò, tiếng nói ngày càng quan trọng trong ASEAN, Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Liên hợp quốc…

Bên cạnh đó, ổn định chính trị-xã hội được giữ vững, dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, tạo ra động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, quy mô nền kinh tế tăng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện.

Với đường lối tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và đóng góp giải quyết những vấn đề chung của khu vực, thế giới và loài người, như các vấn đề hòa bình, phát triển, xóa đói nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu… Việt Nam đang trở thành một thành viên ngày càng có vai trò, ảnh hưởng và tiếng nói quan trọng trong cộng đồng quốc tế.

Những thành quả sau hơn 35 năm đổi mới đất nước đã góp phần chứng minh tính đúng đắn và phù hợp của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Việt Nam.

105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Sống mãi ý nghĩa thời đại ảnh 4Đông đảo nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, sáng 2/9/1945. (Ảnh: TTXVN)

Đó cũng là minh chứng cho sự đúng đắn và phù hợp của con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Đặc biệt trong tình hình hiện nay khi các thế lực thù địch ráo riết lợi dụng mọi điều kiện để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” và các hoạt động chống phá, thúc đẩy “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” kích động chia rẽ nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của các Đảng Cộng sản, xóa bỏ hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới, thì bài học về bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng của Cách mạng Tháng Mười Nga càng có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Trong diễn văn đọc tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (tổ chức ngày 5/11/2017), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Cách mạng tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới, phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại.

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, những tiên đoán của các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã trở thành hiện thực trên 1/6 địa cầu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới. Một nhà nước kiểu mới dưới hình thức các xô viết đã hình thành và được V.I.Lenin đánh giá là chế độ dân chủ ở mức cao nhất cho công nhân và nông dân.”

Có thể khẳng định, đến nay, sau hơn 7 thập niên tôi luyện và thử thách, kể cả trong những thời điểm gay go nhất, khi hệ thống Xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có sự khủng hoảng nghiêm trọng, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn vững vàng lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa nước bước vào thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Ngay trong đêm 7/11/1917, Đại hội các Soviet được triệu tập, thành lập Chính quyền Soviet do V.I.Lenin đứng đầu. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Ngay trong đêm 7/11/1917, Đại hội các Soviet được triệu tập, thành lập Chính quyền Soviet do V.I.Lenin đứng đầu. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Chiều tối 6/11/1917 (24/10 theo lịch Nga cũ), V.I.Lenin đến Điện Smolny, trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang nhằm lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời và thiết lập chính quyền Soviet. Ðêm 6/11 (24/10), khởi nghĩa vũ trang bắt đầu nổ ra ở Thủ đô Petrograd. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Chiều tối 6/11/1917 (24/10 theo lịch Nga cũ), V.I.Lenin đến Điện Smolny, trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang nhằm lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời và thiết lập chính quyền Soviet. Ðêm 6/11 (24/10), khởi nghĩa vũ trang bắt đầu nổ ra ở Thủ đô Petrograd. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Biểu tình ở Vladivostok ngày 1/5/1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Biểu tình ở Vladivostok ngày 1/5/1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Nhân dân đổ về Quảng trường Kiev trong những ngày đầu Cách mạng năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Nhân dân đổ về Quảng trường Kiev trong những ngày đầu Cách mạng năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
21 giờ 40 phút ngày 7/11/2017, sau pháo lệnh của chiến hạm Rạng đông, quân khởi nghĩa, gồm các đơn vị Cận vệ Đỏ của công nhân Petrograd, binh sỹ cách mạng và thủy thủ Hạm đội Baltic tiến công Cung điện Mùa Ðông - nơi cố thủ cuối cùng của Chính phủ lâm thời. Tới 2 giờ 10 phút đêm - rạng sáng 8/11, Cung điện Mùa Ðông bị chiếm, các bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời bị bắt giữ; Thủ tướng A. Kerenski trốn chạy ra nước ngoài. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
21 giờ 40 phút ngày 7/11/2017, sau pháo lệnh của chiến hạm Rạng đông, quân khởi nghĩa, gồm các đơn vị Cận vệ Đỏ của công nhân Petrograd, binh sỹ cách mạng và thủy thủ Hạm đội Baltic tiến công Cung điện Mùa Ðông - nơi cố thủ cuối cùng của Chính phủ lâm thời. Tới 2 giờ 10 phút đêm - rạng sáng 8/11, Cung điện Mùa Ðông bị chiếm, các bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời bị bắt giữ; Thủ tướng A. Kerenski trốn chạy ra nước ngoài. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Lực lượng Cận vệ Đỏ Bolshevik trên đường phố Moskva trong những ngày Cách mạng Tháng Mười năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Lực lượng Cận vệ Đỏ Bolshevik trên đường phố Moskva trong những ngày Cách mạng Tháng Mười năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Trận đánh ở Cung điện Mùa đông năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Trận đánh ở Cung điện Mùa đông năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Nhân dân đổ về Quảng trường Kiev trong những ngày đầu Cách mạng năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Nhân dân đổ về Quảng trường Kiev trong những ngày đầu Cách mạng năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Ngày 7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), cuộc nổi dậy vũ trang của công nhân, binh lính và thủy thủ tại thành phố Petrograd. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Ngày 7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), cuộc nổi dậy vũ trang của công nhân, binh lính và thủy thủ tại thành phố Petrograd. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Lực lượng thiết giáp bảo vệ Điện Smolny - nơi đặt sở chỉ huy của V.I.Lenin và Đảng Bolshevik trong những ngày Cách mạng Tháng Mười năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Lực lượng thiết giáp bảo vệ Điện Smolny - nơi đặt sở chỉ huy của V.I.Lenin và Đảng Bolshevik trong những ngày Cách mạng Tháng Mười năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Tháng 2/1917 (theo lịch Nga cũ), chống lại lệnh của Sa hoàng đàn áp phong trào biểu tình, binh lính của Trung đoàn Bảo vệ cuộc sống Volynsky đã đứng về phía V.I.Lenin và đảng Bolshevik trong cuộc Cách mạng Tháng Hai - tiền đề quan trọng dẫn tới của cuộc Cách mạng Tháng Mười. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Tháng 2/1917 (theo lịch Nga cũ), chống lại lệnh của Sa hoàng đàn áp phong trào biểu tình, binh lính của Trung đoàn Bảo vệ cuộc sống Volynsky đã đứng về phía V.I.Lenin và đảng Bolshevik trong cuộc Cách mạng Tháng Hai - tiền đề quan trọng dẫn tới của cuộc Cách mạng Tháng Mười. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Tối 6/11/1917, Chiến hạm Rạng Đông nổ loạt súng lệnh báo hiệu tấn công Cung điện Mùa Đông. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Tối 6/11/1917, Chiến hạm Rạng Đông nổ loạt súng lệnh báo hiệu tấn công Cung điện Mùa Đông. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Công nhân trên một chiếc xe bọc thép ở Quảng trường Đỏ, Moskva trong những ngày Cách mạng Tháng Mười năm 1917.( Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Công nhân trên một chiếc xe bọc thép ở Quảng trường Đỏ, Moskva trong những ngày Cách mạng Tháng Mười năm 1917.( Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Đêm 7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd, mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Đêm 7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd, mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Đêm 7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd, mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Đêm 7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd, mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Công nhân của xưởng làm trong thành phố Petrograd biểu tình tháng 7, năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Công nhân của xưởng làm trong thành phố Petrograd biểu tình tháng 7, năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Ngày 1/7/1917 (18/6 theo lịch Nga cũ), tại Petrograd, Đảng Menshevik âm mưu tổ chức một cuộc biểu tình quần chúng để biểu dương lực lượng nhưng Đảng Bolshevik đã tham gia cuộc biểu tình này và biến nó thành cuộc biểu tình ủng hộ đường lối Đảng Bolshevick với các khẩu hiệu: Đả đảo chiến tranh, Tất cả chính quyền về tay các Soviet. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Ngày 1/7/1917 (18/6 theo lịch Nga cũ), tại Petrograd, Đảng Menshevik âm mưu tổ chức một cuộc biểu tình quần chúng để biểu dương lực lượng nhưng Đảng Bolshevik đã tham gia cuộc biểu tình này và biến nó thành cuộc biểu tình ủng hộ đường lối Đảng Bolshevick với các khẩu hiệu: Đả đảo chiến tranh, Tất cả chính quyền về tay các Soviet. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Đội Cận vệ Đỏ đầu tiên của nhà máy Tam giác ở thành phố Petrograd năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Đội Cận vệ Đỏ đầu tiên của nhà máy Tam giác ở thành phố Petrograd năm 1917. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Những ủy viên đội võ trang của Hội đồng công nhân thành phố Lagan (1917). (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Những ủy viên đội võ trang của Hội đồng công nhân thành phố Lagan (1917). (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Thuỷ quân ở Kronstadt kéo về Petrograd chống chính phủ Tư sản Nga (8/1917). (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Thuỷ quân ở Kronstadt kéo về Petrograd chống chính phủ Tư sản Nga (8/1917). (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Ngọn cờ hòa bình được nêu cao từ Cách mạng Tháng Mười, được Liên Xô kế tục, là nhân tố có vai trò quyết định nhất tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cứu loài người thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa phát xít. Trong ảnh: Ngày 16/4/1945, Hồng quân Liên Xô mở trận tấn công vào Berlin, sào huyệt cuối cùng của phát xít Đức và đến chiều 30/4/1945 đã chiếm được Nhà Quốc hội Đức, cắm lá cờ chiến thắng lên nóc tòa nhà này. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Ngọn cờ hòa bình được nêu cao từ Cách mạng Tháng Mười, được Liên Xô kế tục, là nhân tố có vai trò quyết định nhất tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cứu loài người thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa phát xít. Trong ảnh: Ngày 16/4/1945, Hồng quân Liên Xô mở trận tấn công vào Berlin, sào huyệt cuối cùng của phát xít Đức và đến chiều 30/4/1945 đã chiếm được Nhà Quốc hội Đức, cắm lá cờ chiến thắng lên nóc tòa nhà này. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Sắc lệnh hòa bình là một trong 2 sắc lệnh được chính quyền Soviet do V.I.Lenin lãnh đạo thông qua vào ngày 8/11/1917 (26/10 theo lịch Nga cũ). Sắc lệnh được chính quyền Soviet ban bố ngay sau khi thành lập, cùng với Sắc lệnh ruộng đất. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Sắc lệnh hòa bình là một trong 2 sắc lệnh được chính quyền Soviet do V.I.Lenin lãnh đạo thông qua vào ngày 8/11/1917 (26/10 theo lịch Nga cũ). Sắc lệnh được chính quyền Soviet ban bố ngay sau khi thành lập, cùng với Sắc lệnh ruộng đất. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)
Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lật đổ chế độ phong kiến và đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong ảnh: Quần chúng cách mạng và tự vệ chiến đấu chiếm Bắc Bộ phủ trong Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lật đổ chế độ phong kiến và đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong ảnh: Quần chúng cách mạng và tự vệ chiến đấu chiếm Bắc Bộ phủ trong Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước. Chiều 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến-Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, đánh dấu thời khắc của chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước. Chiều 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến-Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, đánh dấu thời khắc của chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Bộ đội ta từ các cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội, ngày 10/10/1954. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Bộ đội ta từ các cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội, ngày 10/10/1954. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Ngày 15/5/1975, tại thành phố Sài Gòn, diễn ra lễ mừng chiến thắng của nhân dân Sài Gòn-Gia Định, ghi dấu mốc lịch sử kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất hoàn toàn đất nước. (Ảnh: Trần Mai Hưởng/TTXVN)
Dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Ngày 15/5/1975, tại thành phố Sài Gòn, diễn ra lễ mừng chiến thắng của nhân dân Sài Gòn-Gia Định, ghi dấu mốc lịch sử kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất hoàn toàn đất nước. (Ảnh: Trần Mai Hưởng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục