Theo kết quả xếp hạng tín dụng doanh nghiệp niêm yết được Trung tâm Thông tin tín dụng, thuộc Ngân hàng Nhà nước (CIC) và Hãng thông tin quốc tế Dun&Bradstreet (D&B) công bố ngày 25/8, năm nay có 149 doanh nghiệp đã thăng hạng so với năm 2009.

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp được xếp hạng tối ưu (AAA) tăng 46%; hạng khá, tốt (từ AA đến BB) tăng 50,2%; hạng trung bình (CC) tăng 66,7%.

Các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE có năng lực hoạt động tốt hơn các doanh nghiệp niêm yết trên HNX. Tại HOSE doanh nghiệp xếp hạng AAA chiếm 34,2% (82/240 doanh nghiệp), tại HNX doanh nghiệp xếp hạng AAA chiếm 27,8% (83/299 doanh nghiệp).

Đáng chú ý, các doanh nghiệp hạng trung bình tăng mạnh, các doanh nghiệp xếp hạng tối ưu có xu hướng giảm do vẫn chịu ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế. Các doanh nghiệp có quy mô lớn hoạt động hiệu quả hơn so với các doanh nghiệp có quy mô trung bình và nhỏ.

"Các doanh nghiệp xếp hạng khá, tốt trong báo cáo lần này là 66,6% (so với năm 2009 là 66,2%). Tỷ trọng các doanh nghiệp xếp hạng trung bình tăng từ 9 doanh nghiệp năm 2009 lên 15 doanh nghiệp năm 2010. Một phần là do số lượng doanh nghiệp niêm yết tăng đáng kể, 181 doanh nghiệp,” Phó giám đốc CIC, T.S Nguyễn Hữu Đương cho biết.

Cũng theo CIC, xếp theo quy mô hoạt động thì các doanh nghiệp lớn chủ yếu được niêm yết trên HOSE (chiếm 61.5%). Số lượng doanh nghiệp có quy mô lớn được niêm yết cũng có tỷ lệ tăng lớn nhất so với số lượng các doanh nghiệp có quy mô trung bình và nhỏ (tăng 52.3% so với năm 2008). Các doanh nghiệp có quy mô trung bình và quy mô nhỏ chủ yếu được niêm yết trên HNX (chiếm 84.7%).

Mặt khác, kết quả xếp hạng theo 20 ngành kinh tế cho thấy, nhóm ngành công nghiệp cao su, giấy với số doanh nghiệp xếp hạng AAA chiếm tỷ trọng cao nhất chiếm 62.1%, xếp hạng từ AA đến BBB chiếm 37,9% trong số 29 doanh nghiệp.

Tiếp theo là nhóm ngành hàng công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng với số doanh nghiệp xếp hạng AAA chiếm 50%, xếp hạng từ AA đến BBB chiếm 50% trong số 42 doanh nghiệp.

Xếp cuối cùng là ngành công nghiệp chế tạo với số doanh nghiệp xếp hạng AAA chiếm 11,5%, xếp hạng từ AA đến BB chiếm 80,8% trong số 26 doanh nghiệp.

CIC và D&B cho rằng, dựa trên các báo cáo tài chính, các chỉ tiêu tài chính của các doanh nghiệp niêm yết nhìn chung khả quan, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh trong năm qua. Các chỉ số kinh doanh cho thấy khả năng thanh toán của những doanh nghiệp này được cải thiện, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn, khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt cũng khá tốt.

Dưới góc độ ngân hàng, các doanh nghiệp được xếp hạng tín dụng cho thấy: Các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp nhìn chung khả quan, khả năng thanh toán được cải thiện, các chỉ số sinh lời đạt điểm cao. Các doanh nghiệp được xếp hạng đều đạt hạng tối ưu đến trung bình, không có doanh nghiệp nào yếu kém trong các ngành được xếp hạng.

Được biết, đây là kết quả của việc tiến hành khảo sát chung giữa CIC và D&B đối với 539 doanh nghiệp (không kể ngân hàng và các chứng chỉ, quỹ đầu tư), tính đến thời điểm 30/6/2010.

Danh sách 20 doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam:

Doanh nghiệp niêm yết trên HOSE

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT)

Công ty cổ phần nhựa Bình Minh (BMP)

Công ty cổ phần dược Hậu Giang (DHG)

Công ty cổ phần bột giặt Lix (LIX)

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (LSS)

Công ty cổ phần pin ắc quy miền Nam (PAC)

Công ty cổ phần Vận Tải và Giao Nhận Bia Sài Gòn (SBC)

Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam (VFG)

Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VNM)

Công ty cổ phần Container Việt Nam (VSC)

Doanh nghiệp niêm yết trên HNX

Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá (DXP)

Công ty cổ phần Hapaco Hải Âu (GHA)

Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Dương (HAD)

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (NBP)

Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (NHC)

Công ty cổ phần Nhựa TNTP (NTP)

Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN)

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn (SCJ)

Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (VDL)

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS)

(Nguồn: CIC)

Khánh Chi (Vietnam+)