Hơn 22.042.200 học sinh, sinh viên cả nước chuẩn bị bước vào năm học mới 2009 - 2010, tăng hơn so với năm trước gần 150.000 em.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2009 - 2010, sẽ có hơn 3.470.500 học sinh bậc giáo dục mầm non, tăng gần 30.000 em so với năm học trước; trong đó có 2.890.500 trẻ mẫu giáo.

Ở bậc phổ thông có 15.951.200 học sinh các cấp, trong đó bậc tiểu học có hơn 6.840.000 em; bậc trung học cơ sở có 5.930.000 em và trung học phổ thông có 3.181.200 em.

Trung cấp chuyên nghiệp tăng gần 190.000 học sinh so với năm học trước với hơn 820.000 em. Đây là bậc học có số học sinh tăng nhiều nhất. Số sinh viên cao đẳng trong năm học này cũng tăng gần 60.000 lên 530.000 sinh viên so với năm 2008-2009.

Trong khi đó, số sinh viên đại học năm nay là: 1.270.500 em, giảm gần 28.000 người so với năm trước. Điều này chứng tỏ, công tác hướng nghiệp, dạy nghề trong trường học đang ngày càng phát huy hiệu quả, nhiều em đã biết lựa chọn hướng đi thích hợp cho mình.

Với chủ đề của năm học 2009 - 2010 là "Ðổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", công tác đổi mới quản lý giáo dục đang được toàn ngành tập trung vào việc ban hành, áp dụng chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, chuẩn nghiệp vụ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

Hoàn thành chuyển đổi tất cả các trường mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang công lập, tư thục. Ðiều chỉnh từng bước cơ cấu chi ngân sách nhà nước cho các cấp học theo hướng ưu tiên ngân sách để thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ, hỗ trợ phổ cập mẫu giáo năm tuổi, bảo đảm chi cho giáo dục ở các xã đặc biệt khó khăn và bảo đảm tiền lương cho đội ngũ nhà giáo và kinh phí hỗ trợ cho đối tượng học sinh chính sách, học sinh nghèo...

Năm học mới 2009 - 2010 là dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ngoài việc tập trung thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ chất lượng giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục còn gắn chặt chẽ cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”../..
(TTXVN/Vietnam+)