75% cac co quan quan ly nha nuoc co lanh dao chu chot la nu vao 2030 hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030."./.

Thanh Trà (Vietnam+)