Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) đánh giá toàn diện chặng đường hơn 20 năm phát triển của mình để khẳng định những mặt mạnh đã làm được và thấy hết những khó khăn, yếu kém, hạn chế nhằm góp phần thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và quyết định của Chính phủ liên quan đến ba lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
 
Sáng 21/3, phát biểu khi làm việc với Agribank nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày thành lập ngành (26/3/1988 - 26/3/2009), Tổng Bí thư đề nghị ngân hàng phấn đấu nhiều hơn nữa, phải khắc phục những hạn chế về quy mô, nguồn vốn, xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực quản trị, điều hành, tổ chức bộ máy để hoàn hành tốt hơn nhiệm vụ được giao.
 
Về nhiệm vụ và giải pháp năm 2009, Tổng Bí thư gợi ý ngành cần có các giải pháp thật cụ thể để thực hiện từng nhiệm vụ đã đề ra cho có hiệu quả thiết thực.
 
Tổng Bí thư đánh giá cao việc Agribank không ngừng đẩy mạnh huy động vốn để đầu tư đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế, trước hết và chủ yếu cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
Đặc biệt trong năm 2008, trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước, ngân hàng đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong chấp hành các chính sách, giải pháp của Chính phủ, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chính sách ngăn chặn suy giảm và giữ vững tăng trưởng kinh tế.
 
Từ một ngân hàng mang tính bao cấp với tổng tài sản chỉ có 1.500 tỉ đồng, đến nay Agribank đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của đất nước, với vốn điều lệ 10.701 tỉ đồng (tương đương 629 triệu USD), vốn tự có 21.607 tỉ đồng (tương đương 1.271 triệu USD).
 
Nguồn vốn huy động tăng trưởng liên tục, bình quân hàng năm trên 30%. Tín dụng cho nền kinh tế từ mức 1 nghìn tỉ đồng, nay đạt gần 300 nghìn tỉ đồng, tạo điều kiện cho mọi đối tượng khách hàng, chủ yếu là gần 13 triệu hộ nông dân trong cả nước được thụ hưởng chính sách vay vốn của Nhà nước.
 
Đại diện Chi nhánh Agribank một số tỉnh đã báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ trong việc cho vay hộ sản xuất và cho vay qua tổ để phục vụ phát triển kinh tế miền núi phía Bắc, thu mua nông sản hàng hóa xuất khẩu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; mô hình huy động vốn ở thành phố chuyển về cho vay tại vùng nông thôn của Hà Nội./.
 
(TTXVN/Vietnam+)