Agribank phat hanh 4.000 ty dong trai phieu ra cong chung hinh anh 1Giao dịch tại Agrinbank. (Nguồn: Agribank)


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018 với số lượng đăng ký chào bán là 4 triệu trái phiếu tương đương với 4.000 tỷ đồng.

[Khát vốn dài hạn, ngân hàng dồn dập phát hành trái phiếu]

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, thời gian 10 năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 1 năm 1 lần. Thời hạn đăng ký mua từ ngày 5-24/12/2018. Ngày dự kiến phát hành vào 25/12/2018.

Lãi suất trái phiếu áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 năm là lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,1%/năm.

Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng được công bố trên website của 4 ngân hàng thương mại gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.

Mục đích phát hành trái phiếu đợt này của Agribank nhằm tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung theo kế hoạch kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng có thêm cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Bổ sung trái phiếu Agribank vào danh mục đầu tư của mình, nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng về các biến động lãi suất trên thị trường nhờ vào cơ chế áp dụng mức lãi suất thả nổi.

Cụ thể, 4.000 tỷ huy động từ phát hành trái phiếu, Agribank dự kiến giải ngân 2.279 tỷ cho lĩnh vực xây dựng, 1.155 tỷ cho lĩnh vực điện, 78 tỷ cho lĩnh vực nước và 488 tỷ cho lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất kinh doanh khác./.


Thúy Hà (Vietnam+)