Agribank xu ly duoc hon 5.100 ty dong no xau trong 7 thang hinh anh 1Giao dịch tại Agribank. (Nguồn: TTXVN)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động tín dụng 7 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2018.

[Agribank tài trợ 490 tỷ đồng xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời]

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, đến 31/7, nguồn vốn huy động thị trường 1 quy đổi VND đạt 1.114 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm (cùng kỳ năm trước tăng 6,5%).

Dư nợ cho vay quy đổi VND (không bao gồm trái phiếu VAMC 23.278 tỷ đồng và trái phiếu doanh nghiệp 569 tỷ đồng) đạt 930.409 tỷ đồng, tăng 6,15% so với đầu năm (cùng kỳ năm trước tăng 6,2%).

Trong đó, dư nợ cho vay đối với hộ sản xuất và cá nhân là 653.500 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 70,2% trong tổng dự nợ cho vay nền kinh tế và dự nợ cho vay doanh nghiệp đạt 276.909 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 29,8% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Trong 7 tháng qua, tổng thu dịch vụ của ngân hàng đạt 3.205 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ; thu nợ đã xử lý rủi ro, bán cho VAMC đạt 5.154 tỷ đồng, đạt 44,8% so với kế hoạch năm 2018.

Từ nay đến cuối năm, Hội đồng thành viên và Ban điều hành Agribank xác định tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách tín dụng, cơ chế quản trị điều hành liên quan đến hoạt động tín dụng có sự thay đổi, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với hoạt động kinh doanh; tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác tín dụng làm cơ sở cho việc tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phương pháp cho vay qua tổ nhóm, kết hợp với Ủy ban Nhân dân, Hội nông dân, Hội phụ nữ, cho vay qua tổ lưu động; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2022 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về thí điểm triển khai thực hiện Nghị quyết 42; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác tín dụng; tiếp tục đầu tư sản xuất thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ.../.
Thúy Hà (Vietnam+)