An Giang: Vốn đầu tư công năm 2024 tăng thêm gần 381 tỷ đồng

Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của An Giang là trên 8.029 tỷ đồng, tăng gần 381 tỷ đồng so với năm 2023, trong đó, vốn ngân sách Trung ương trên 3.686 tỷ đồng.

Cầu Châu Đốc vượt sông Hậu nối thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)
Cầu Châu Đốc vượt sông Hậu nối thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Chiều 22/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của An Giang là trên 8.029 tỷ đồng, tăng gần 381 tỷ đồng so với năm 2023 (kế hoạch vốn năm 2023 trên 7.648 tỷ đồng); trong đó, vốn ngân sách Trung ương trên 3.686 tỷ đồng.

Trong số đó, vốn trong nước trên 3.484 tỷ đồng bố trí cho 12 dự án, gồm 10 dự án chuyển tiếp và 2 dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng như dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp; dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1.

Vốn ngoài nước đạt trên 202 tỷ đồng, chiếm 5,48% tổng vốn ngân sách Trung ương, bố trí thực hiện dự án nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản-Nhi An Giang.

Vốn ngân sách địa phương năm 2024 gần 4.343 tỷ đồng bố trí thực hiện theo ngành và lĩnh vực 160 dự án; chuẩn bị đầu tư 4 dự án; khởi công mới 40 dự án; bố trí thực hiện nhiệm vụ khác như: trả nợ gốc và lãi vay, hoàn trả thu hồi vốn ngân sách trung ương, công nợ sau quyết toán….

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cho biết ngay từ những ngày đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án theo từng tháng có phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi từng dự án, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 29/2/2024 để theo dõi, tổng hợp báo cáo.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án phải đảm bảo hồ sơ, thủ tục; quyết toán vốn kịp thời chặt chẽ đảm bảo đúng quy định; triển khai thi công dự án phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả sau đầu tư; chủ động rà soát và đề xuất khối lượng cát đảm bảo cho các dự án, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm được kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã biểu dương 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 95% có số vốn được từ 50 tỷ đồng trở lên; ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và biểu dương 12 chủ đầu tự có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh. Đồng thời yêu cầu 20 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh phải tổ chức rút kinh nghiệm để năm 2024 thực hiện tốt hơn.

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho rằng năm 2024 là năm then chốt, tăng tốc phấn đấu để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Do đó người đứng đầu các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện coi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; xác định vốn đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt, thu hút tối đa các nguồn lực của các thành phần kinh tế khác để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Phước yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế-dự toán công trình; xác định các mốc thời gian hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu; đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng đối với các dự án, gói thầu mới thực hiện trong năm 2024.

Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra trực tiếp các chủ đầu tư, các dự án có khó khăn vướng mắc để kịp thời xứ lý, tháo gỡ cho các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công và giải ngân kế hoạch vốn.

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao trên 7.685 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/1/2024, lũy kế giải ngân vốn bao gồm vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 của An Giang đạt trên 6.968 tỷ đồng, đạt 90,68% kế hoạch.

Năm 2023, An Giang có 39 đơn vị là sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Tính đến ngày 31/1/2024, An Giang có 19 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; trong đó có 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 95%.

Tỉnh có 20 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh như: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Cao đẳng Y tế An Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục