Đúng 12 giờ trưa nay, 11/10/2013, cả nước đã bắt đầu lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng dân tộc đã qua đời hôm 4/10, thọ 103 tuổi.

Các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ, mọi hoạt động vui chơi giải trí được tạm ngừng cho tới 12 giờ ngày 13/10/2013 để tri ân vị Đại tướng của Nhân dân, người đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Lễ treo cờ rũ đã được diễn ra trọng thể tại cột cờ ở Quảng trường Ba Đình trước Lăng Bác Hồ và ở mọi cơ quan công sở trên cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh cờ rủ để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội (Nguồn: TTXVN):


Đúng 12 giờ ngày 11/10/2013, Lễ kéo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình


Treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng tại đền Quán Thánh. Ảnh: Nguyễn Thủy- TTXVN


Người dân Hà Nội treo cờ rủ. Ảnh: Nguyễn Thủy- TTXVN


Nhà khách Bộ Giáo dục và Đào tạo treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Nguyễn Thủy- TTXVN