Đoàn chủ tịch cuộc họp Đối tác chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM 2) Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và các cuộc họp liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ được phân công làm đầu mối tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 9-15/5 gồm Cuộc họp lần thứ 10 Đối thoại chính sách về khoa học, công nghệ đổi mới (PPSTI-10); Diễn đàn hợp tác về an toàn thực phẩm (FSCF) và các cuộc họp liên quan - một phân nhóm của Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (SCSC).

Tại Cuộc họp lần thứ 10 Đối thoại chính sách về khoa học, công nghệ đổi mới diễn ra từ ngày 11-13/5, các nền kinh tế thành viên APEC sẽ tiếp tục trao đổi, cập nhật thông tin các dự án đang triển khai theo Kế hoạch công tác 2017 đã được thông qua tại cuộc họp Đối thoại chính sách về khoa học, công nghệ đổi mới lần thứ 9; xem xét các đề xuất dự án mới theo chủ đề Đối thoại chính sách về khoa học, công nghệ đổi mới 2017 “Khoa học ứng phó với thảm họa thiên nhiên” và “Hỗ trợ hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới APEC”; tham dự Hội thảo chia sẻ chính sách đổi mới, trong đó, xem xét thảo luận dự thảo Tuyên bố Truyền thông chính sách khoa học để trình lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC thông qua trong năm 2017.

Bên lề Phiên họp chính của Đối thoại chính sách về khoa học, công nghệ đổi mới lần thứ 10 sẽ diễn ra cuộc họp giữa Nhóm Đối thoại chính sách về khoa học, công nghệ đổi mới và Nhóm Phát triển nguồn nhân lực APEC; Hoạt động kết nối với Chương trình Nghiên cứu và Công nghệ APEC 2017 với chủ đề “Nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới APEC: Các khuyến nghị chính sách đối với các mục tiêu phát triển bền vững và Hội thảo Phụ nữ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Tại cuộc họp, đại diện Việt Nam trình bày về một số nội dung liên quan đến Giải thưởng Khoa học APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục năm 2017 với chủ đề “Công nghệ vật liệu mới” như quá trình lựa chọn chủ đề cho giải thưởng, lựa chọn ứng viên, việc tổ chức…

Ngoài ra, Lễ trao Giải thưởng Khoa học APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục năm 2017 sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động của Nhóm Đối thoại chính sách về khoa học, công nghệ đổi mới lần này.

Trong khuôn khổ Hội nghị (SOM2) và các cuộc họp liên quan trong Năm APEC 2017, Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn sẽ tập trung vào nội dung An toàn Thực phẩm (FSCF), Quản lý Rượu (WRF), Thúc đẩy Thương mại điện tử. Hội nghị lần thứ 6 của Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm về An toàn Thực phẩm và Hội thảo về hệ thống kiểm soát An toàn Thực phẩm tập trung bàn thảo các nội dung thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại khu vực APEC.

Bên cạnh đó, Cuộc họp kỹ thuật về quản lý rượu (WRF) tập trung bàn thảo về Mẫu giấy chứng nhận rượu xuất khẩu đã được Hội nghị Bộ trưởng Thương mại (MRT) thông qua tại Peru năm 2016 nhằm loại bỏ rào cản kỹ thuật trong xuất nhập khẩu rượu trong khu vực APEC.

Cuộc họp tổ chức hội thảo bàn tròn giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rượu và giới nghiên cứu khoa học về hài hòa các yêu cầu kỹ thuật và phương thức phân tích rượu, hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ghi nhãn, tiêu chuẩn quốc tế về phụ gia…

Các cuộc họp thuộc Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn trong khuôn khổ SOM 2 lần này là cơ hội tốt để rà soát kết quả, chương hành động đã thực hiện trong thời gian qua, đề ra các nội dung, yêu cầu cần phối hợp, triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm thúc đẩy thương mại khu vực tăng trưởng bền vững, hiệu quả./.