Apple đêm 21/3 đã công bố CareKit, một nền tảng phần mềm mã nguồn mở mới cho phép ​các nhà lập trình phát triển các ứng dụng chăm sóc sức khỏe chạy trên các thiệt bị của Apple, đặc biệt là Apple Watch.

CareKit có thiết kế tương tự như ​bộ phát triển ứng dụng ResearchKit cũng của Apple, một nền tảng phần mềm cho phép các nhà khoa học nghiên cứu ​chạy ​các nghiên cứu của họ qua các ứng dụng có sẵn trong gian hàng ứng dụng của Apple. Tuy nhiên, CareKit dường như là một nền tảng riêng biệt tách khỏi ResearchKit.

​Bộ phát triển ứng dụng này sẽ được phát hành vào tháng Tư./.