Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/3, Chính phủ do Kho bạc Nhà nước đã tổ chức gọi thầu 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn 3 năm, 5năm, 15 năm và huy động được 7.900 tỷ đồng.

Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 68.939 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Diễn biến trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã có 13 thành viên tham gia đặt thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.451 tỷ đồng, lãi suất nằm trong khoảng 5,5%-7%/năm. Kết quả, lô trái phiếu đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,53%/năm và thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/3/2016).

Bên cạnh đó, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 3 năm huy động thêm được 600 tỷ đồng với 2 thành viên tham gia.

Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng có 15 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 10.151 tỷ đồng, lãi suất trong khoảng 6,27%-7,2%/năm. Kết quả đã có 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 6,35%/năm, nhưng cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/3/2016).

Ngoài ra, trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.847 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,9%-7,68%/năm. Kết quả lô trái phiếu đã huy động được 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/3/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm cũng huy động thêm được 300 tỷ đồng với 6 thành viên tham gia./.