Ba Tran Tuyet Minh duoc bau giu chuc Pho Chu tich tinh Binh Phuoc hinh anh 1Bà Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 20/1, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ X (bất thường) nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với bà Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.

[Ông Nguyễn Thanh Trúc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương]

Sau đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền giới thiệu bà Trần Tuyết Minh để bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết quả, bà Trần Tuyết Minh trúng cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với 59/59 đại biểu tham dự kỳ họp đồng ý.

Bà Trần Tuyết Minh sinh năm 1969, quê quán huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; học vấn 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử, Thạc sỹ Quản lý hành chính công; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ngày vào Đảng 29/1/1998.

Bà Trần Tuyết Minh hiện đang đảm nhiệm chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)