Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước

Vụ vải thiều năm 2019, tỉnh Bắc Giang có 28.500ha trồng vải đang cho thu hoạch với sản lượng ước đạt khoảng 150.000 tấn quả, thời gian thu hoạch chính vụ từ ngày 5/6-5/7.
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước ảnh 1Năm 2019, hộ nông dân Đặng Văn Sìn (dân tộc Sán Dìu) ở thôn Muối, xã giáp Sơn, huyện Lục Ngạn có hơn 4.000m2 trồng vải theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap, dự kiến thu hoạch được khoảng 3,5 tấn quả, thu lãi hơn 1,2 tỷ đồng, gấp 2 lần năm trước. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước ảnh 2Hợp tác xã sản xuất nông sản và thương mại Hồng Giang, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, mỗi ngày sơ chế đóng gói được hơn 30 tấn quả vải xuất khẩu, tạo việc làm cho 25 lao động tại địa phương. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước ảnh 3Sơ chế đóng gói vải thiều xuất khẩu tại một cơ sở ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước ảnh 4Năm 2019, hộ nông dân Đặng Văn Sìn (dân tộc Sán Dìu) ở thôn Muối, xã giáp Sơn, huyện Lục Ngạn có hơn 4.000m2 trồng vải theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap, dự kiến thu hoạch được khoảng 3,5 tấn quả, thu lãi hơn 1,2 tỷ đồng, gấp 2 lần năm trước. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước ảnh 5Sơ chế đóng gói vải thiều xuất khẩu tại một cơ sở ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước ảnh 6Sơ chế đóng gói vải thiều xuất khẩu tại một cơ sở ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước ảnh 7Cán bộ phụ trách kỹ thuật kiểm tra chất lượng trước khi cho thu hoạch tại, hộ nông dân Đặng Văn Sìn (dân tộc Sán Dìu) ở thôn Muối, xã giáp Sơn, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Vũ Sinh/ TTXVN)
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước ảnh 8Vùng trông vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap, đảm bảo chất lượng đủ điều kiện sản phẩm xuất khẩu vào thị trường khó tính như Anh, Mỹ, Australia… tại xã giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước ảnh 9Sơ chế đóng gói vải thiều xuất khẩu tại một cơ sở ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước ảnh 10Sơ chế vải tại Hợp tác xã sản xuất nông sản và thương mại Hồng Giang, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Vũ Sinh/ TTXVN)
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước ảnh 11Hợp tác xã sản xuất nông sản và thương mại Hồng Giang, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, mỗi ngày sơ chế đóng gói được hơn 30 tấn quả vải xuất khẩu, tạo việc làm cho 25 lao động tại địa phương. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước ảnh 12Hợp tác xã sản xuất nông sản và thương mại Hồng Giang, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, mỗi ngày sơ chế đóng gói được hơn 30 tấn quả vải xuất khẩu, tạo việc làm cho 25 lao động tại địa phương. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước ảnh 13Năm 2019, hộ nông dân Đặng Văn Sìn (dân tộc Sán Dìu) ở thôn Muối, xã giáp Sơn, huyện Lục Ngạn có hơn 4.000m2 trồng vải theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap, dự kiến thu hoạch được khoảng 3,5 tấn quả, thu lãi hơn 1,2 tỷ đồng, gấp 2 lần năm trước. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục