Bac Ninh bau bo sung hai Pho Chu tich UBND tinh nhiem ky 2016-2021 hinh anh 1Bắc Ninh đã bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Vương Quốc Tuấn và ông Đào Quang Khải. (Ảnh: Thanh Thương)

Ngày 10/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ XIX (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) để xem xét, kiện toàn nhân sự Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã biểu quyết thông qua, nhất trí cao về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tiến Nhường và ông Nguyễn Văn Phong (do nghỉ hưu theo chế độ); bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn và Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung khẳng định Kỳ họp thứ XIX Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII thành công thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc kiện toàn nhân sự chủ chốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh; tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc lựa chọn nhân sự để đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian tới.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977, có trình độ chuyên môn Tiến sỹ Quản trị kinh doanh và trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đào Quang Khải sinh năm 1971, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế và trình độ Cao cấp lý luận chính trị ./.

Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)