Quang cảnh lễ ký kết bàn giao. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ bàn giao Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết ngày 18/3, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực tiếp quản lý Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Dự án thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp cùng liên minh các trường đại học Pháp, sau hơn 6 năm hoạt động đã đạt được kết quả khả quan, khẳng định chủ trương đúng đắn phát triển trường đại học mô hình mới theo định hướng nghiên cứu ở Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy chế tổ chức hoạt động đặc thù và quy chế tài chính đặc thù cho trường.

Trường được tự chủ cao trong tất cả các mặt hoạt động, cơ chế quản trị đại học tiên tiến, trong đó, vai trò quan trọng của Hội đồng trường quyết định định hướng chiến lược.

Chương trình đào tạo theo các nước tiên tiến, đào tạo cán bộ theo chiều sâu, phát triển cơ sở vật chất đồng bộ.

Đến nay, giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển theo mô hình mới thông qua cơ chế, chính sách đặc thù cơ bản đã hoàn thành. Dự án đầu tư xây dựng nhà trường đã bắt đầu đi vào nề nếp, ổn định.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cần chuyển sang giai đoạn phát triển chuyên môn, học thuật, nghiên cứu khoa học. Do đó, cần sự hỗ trợ về đội ngũ, kinh nghiệm chuyên môn của đơn vị có đủ năng lực và uy tín.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga ghi nhận sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đối với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ ngày trường được thành lập đến nay.

Cụ thể, Viện đã cử cán bộ tham gia quản lý, giảng dạy; hỗ trợ cơ sở vật chất, môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu; xây dựng các đối tác hợp tác quốc tế...

Thứ trưởng nhấn mạnh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Vì vậy, Viện quản lý trực tiếp Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ thuận lợi hơn cho trường trong giai đoạn phát triển chuyên môn.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga đề nghị, sau khi nhận bàn giao, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhanh chóng hoàn tất các thủ tục hành chính để đảm bảo hoạt động của trường không bị gián đoạn.

Đồng thời, làm các thủ tục chuyển đổi cơ quan chủ trì dự án để tiếp nhận từ kinh phí nhà nước và ADB.

Trường cũng cần củng cố, hoàn thiện Hội đồng trường, tổ chức cuộc họp Hội đồng để định hướng phát triển trong những năm tới.

Về phía Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện khẳng định Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiếp tục dành điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và giảng viên cho nhà trường, đó là trách nhiệm của cơ quan chủ quản và các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, Trường tiếp tục được xây dựng theo định hướng đề cao nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự do học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học./.