Ban hanh nghi quyet thanh lap thanh pho Hong Ngu thuoc tinh Dong Thap hinh anh 1Một góc thành phố Hồng Ngự. (Nguồn: Báo Đồng Tháp)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1003/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập phường An Bình A thuộc thị xã Hồng Ngự trên cơ sở toàn bộ 27,03km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.379 người của xã An Bình A; thành lập phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự trên cơ sở toàn bộ 19,08km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.352 người của xã An Bình B.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở toàn bộ 121,84km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự.

Thành phố Hồng Ngự giáp các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Tân Hồng và Vương quốc Campuchia.

Sau khi thành lập, thành phố Hồng Ngự có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: An Bình A, An Bình B, An Lạc, An Lộc, An Thạnh và 2 xã: Bình Thạnh, Tân Hội.

Tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 3 thành phố; 143 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 115 xã, 19 phường và 9 thị trấn.

Nghị quyết nêu rõ thành lập Tòa án Nhân dân thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở kế thừa Tòa án Nhân dân thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2020.

[Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp]

Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng thẩm phán, kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành./.

(TTXVN/Vietnam+)