'Bản song tấu' Thông tấn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, TTXGP và Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) đã chung sức, chung lòng, kề vai, sát cánh phối hợp chặt chẽ để tạo nên "bản song tấu" thông tấn hào hùng.
(TTXVN/Vietnam+)