Ban Thuong vu Tinh uy Ninh Binh kiem diem tu phe binh va phe binh hinh anh 1Ông Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Ngày 22/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự Hội nghị còn có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh dự và chỉ đạo hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là hoạt động thường xuyên hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ông đã nêu rõ những quy định, hướng dẫn của Trung ương trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Căn cứ những quy định, hướng dẫn của Trung ương và ý kiến chỉ đạo trực tiếp của ông Ngô Xuân Lịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt kịp thời, nghiêm túc, chất lượng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu kế hoạch; kinh tế phát triển khá, GRDP tăng 7,95%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh. Sản xuất nông nghiệp giữ vững tốc độ tăng trưởng, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh...

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhiều đơn vị đã có những giải pháp triển khai có hiệu quả; thông qua các hoạt động đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tạo được sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý ở 65/65 cơ quan, đơn vị.​

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với nội dung báo cáo đã nêu; đồng thời nêu bật vai trò của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của tỉnh, qua đó nêu rõ những hạn chế, tồn tại, đề xuất giải pháp khắc phục, thực hiện trong thời gian tới.

Qua nghe và theo dõi kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Ngô Xuân Lịch ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị kiểm điểm. Báo cáo kiểm điểm, báo cáo giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo kiểm điểm của cá nhân từng Ủy viên Ban Thường vụ, sau khi được bổ sung theo yêu cầu của Đoàn đã được hoàn thiện nghiêm túc, chu đáo, bám sát yêu cầu của Ban Bí thư.

Báo cáo của tập thể Ban Thường vụ đã phân tích sâu sắc những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, xác định được phương hướng trong thời gian tới. Về tổ chức kiểm điểm, ông Ngô Xuân Lịch đánh giá cao không khí thảo luận dân chủ, thẳng thắn, chân thành, thể hiện được tính phê bình và tự phê bình; đặc biệt đánh giá cao tính tự phê bình của Ban Thường vụ, từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về đánh giá kết quả đạt được trong năm 2017, trong điều kiện còn khó khăn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo đảng bộ, nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm, quyền hạn được phân công theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy, duy trì nề nếp, thực hiện nghiêm chế độ làm việc.

Ông Ngô Xuân Lịch đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình cần có chủ trương, giải pháp thiết thực để thực hiện phương hướng đã đề ra; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến đồng đều, toàn diện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong những năm qua nghiêm túc, phát huy dân chủ. Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm điểm, đánh giá Đảng viên về tự phê bình và phê bình.

Ông Ngô Xuân Lịch đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình cần khắc phục những khuyết điểm, tạo sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao sức mạnh lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.
Đức Phương (TTXVN/Vietnam+)