Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại cuộc họp của Thanh tra Chính phủ ngày 6/4, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ, đơn vị phối hợp tốt trong triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch các cuộc thanh tra năm 2018.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh việc triển khai các cuộc thanh tra phải bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Trong quá trình thanh tra, cán bộ thanh tra phải tuân thủ quy định của pháp luật thanh tra, nhất là Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra và Thông tư số 05/2014/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Theo kế hoạch 478/KH-TTCP được Tổng Thanh tra ký ban hành chiều 5/4/2018, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung triển khai 25 cuộc thanh tra trong năm 2018.

Trong quý 2, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước tại Bộ Công Thương; thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai; thanh tra chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Cũng trong quý 2, Thanh tra Chính phủ thanh tra trách nhiệm thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và Đề án Xử lý nợ xấu của Hệ thống các tổ chức tín dụng từ 2013-2017 tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư, thực hiện pháp luật về đo lường, chất lượng, tiêu chuẩn tại Bộ Khoa học Công nghệ; thanh tra công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; thanh tra công tác thi, xét nâng ngạch công chức tại Bộ Nội vụ.

[Thanh tra Chính phủ: Cơ bản hoàn tất thanh tra vụ VN Pharma]

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai 7 cuộc thanh tra tại các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Trị, Bình Định, Đắk Nông, Kiên Giang, Bình Phước về nội dung công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản…

Riêng cuộc thanh tra công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch sẽ được Thanh tra Chính phủ triển khai trong quý 2 tại các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chưa được thanh tra.

Quý 3, Thanh tra Chính phủ triển khai thanh tra việc sử dụng nguồn lãi dầu khí nước chủ nhà để lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước tại Bộ Giao thông Vận tải; thanh tra công tác quản lý Nhà nước về du lịch tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thanh tra trách nhiệm công tác quản lý chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện nhiệm vụ quản lý công sản, nhà đất tại Bộ Tài chính.

Thanh tra Chính phủ cũng triển khai 3 cuộc có nội dung thanh tra về việc thực hiện quy hoạch, xây dựng, chuyển đổi chợ, trung tâm thương mại có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, quản lý, sử dụng đất đai; công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố.

Tại tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng.

Việc thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết tại Công ty Xổ số Kiến thiết một số tỉnh, thành phố sẽ được triển khai trong quý 3.

Thời gian thanh tra các cuộc trên là 60-70 ngày./.