Bao Pathet Lao khang dinh y nghia thanh cong cua Dai hoi Dang hai nuoc hinh anh 1Bài viết 'Thành công của Đại hội Đảng hai nước Việt Nam - Lào góp phần cho sự ổn định và phát triển của khu vực' được đăng trên trang nhất của Pathet Lao. (Ảnh chụp màn hình)

Tờ Pathet Lao (Đất nước Lào) của Thông tấn xã Lào (KPL) số ra ngày 2/2 đã trang trọng đăng trên trang nhất bài viết có tiêu đề “Thành công của Đại hội Đảng hai nước Việt Nam-Lào góp phần cho sự ổn định và phát triển của khu vực.”

Theo bài viết: “Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương (từ ngày 25/1 đến 1/2), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tín nhiệm, tiếp tục bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Các văn kiện tại Đại hội XIII đã khẳng định quan điểm, đường lối đổi mới, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước Việt Nam để phát triển đất nước bền vững trong giai đoạn mới.”

Ấn phẩm của KPL khẳng định: “Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể mà Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra là cơ sở hết sức quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, vừa đáp ứng được yêu cầu lâu dài, vừa có trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược cần ưu tiên triển khai thực hiện; tạo thống nhất từ nhận thức cho đến hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến giữa thế kỷ XXI.”

Theo báo PathetLao, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào anh em cũng vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XI trong các ngày từ 13-15/1/2021. Đại hội đã bầu đồng chí Thongloun Sisoulith giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI.

[Truyền thông quốc tế quan tâm các định hướng phát triển của Việt Nam]

Nhằm tiếp tục lãnh đạo công cuộc Đổi mới đạt mục tiêu thắng lợi trong những năm tới, Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã nhất trí tiếp tục kiện toàn chế độ dân chủ nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện để tiến lên xã hội chủ nghĩa, lấy công tác quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ cơ bản, việc phát triển và giải quyết vấn đề kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, việc phát triển nhân lực và đáp ứng lao động có tay nghề cho chương trình phát triển là nhiệm vụ hàng đầu, củng cố chất lượng của công tác đảng, cán bộ là yếu tố quyết định… Đại hội cũng thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lần thứ chín (2021-2025) với 6 mục tiêu lớn...

Tờ báo kết luận: “Với việc hai đảng có chung nguồn cội là Đảng Cộng sản Đông Dương cùng tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi đảng trong cùng một tháng, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam anh em sẽ tiếp tục sánh bước bên nhau dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân của mỗi nước củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, giúp cho quan hệ này ngày càng phát triển năng động, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân hai nước là xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”./.

Phạm Kiên (TTXVN/Vietnam+)