Ngày 15/9, tại kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 11, nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã bầu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, với số phiếu bầu 49/49.

Ông Lê Viết Chữ, quê huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; là kỹ sư hàng hải, trình độ chính trị: cao cấp chính trị.

Kỳ họp cũng bầu ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011-2016, với số phiếu bầu 49/49. Ông Trần Ngọc Căng, 55 tuổi, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; là cử nhân kinh tế, trình độ chính trị: cử nhân chính trị.

Trước đó, ông Trần Ngọc Căng từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi./.