Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An trình bày báo cáo tại kỳ họp. (Nguồn: Laichau.gov.vn)

Ngày 9/12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả, ông Giàng A Tính đã được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Giàng A Tính sinh ngày 21/10/1968; dân tộc Mông; quê quán xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; trình độ chuyên môn Đại học Luật Kinh tế, thạc sỹ ngành Quản lý công; hiện là Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ.

Ông Đoàn Đức Long cũng được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Đoàn Đức Long sinh ngày 13/11/1961; dân tộc Kinh; quê quán​ xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn Đại học Giao thông Vận tải, hiện là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lai Châu.

Trước đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Chương và ông Vương Văn Thành, do hết tuổi công tác./.