Chiều 19/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX triệu tập kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để xem xét, cho ý kiến công tác cán bộ thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với 2 đại biểu, vì lý do sức khỏe; miễn nhiệm 1 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 1 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; bầu cử bổ sung 1 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 1 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo yêu cầu bố trí, sắp xếp cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang. Bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Sạch, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Văn Huỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ông Mai Văn Huỳnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời giới thiệu ứng cử để Hội đồng Nhân dân huyện bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang Đặng Tuyết Em đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh Hội đồng Nhân dân đã bầu.

Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tiếp nhận ngay công việc, sớm bắt tay vào công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng bộ và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao./.

Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)