Sau 3 ngày làm việc, chiều 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bế mạc.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XIX; Nghị quyết Đại hội; thảo luận thống nhất Chương trình hành động và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tiếp thu ý kiến của Đại hội, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện.

Đại hội nhất trí cao với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tỉnh Hà Nam đã đạt được những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ mới tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, nhất là khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra; đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX gồm 48 đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để gánh vác nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ và nhân dân tin tưởng giao phó, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, đổi mới và phát triển.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam.

[Bà Lê Thị Thủy tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025]

Bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên và bà Đinh Thị Lụa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam gồm 17 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Be mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Ha Nam nhiem ky 2020-2025 hinh anh 1Bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ mới và mỗi đại biểu ngay sau Đại hội có trách nhiệm nặng nề để triển khai thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng có thành công hay không, hơn bao giờ hết là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, ý Đảng hợp với lòng dân; là kết quả của sự đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng được giữ vững; kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, ngành tỉnh Hà Nam phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã được thông qua; đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân về kết quả của Đại hội.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, ngành xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh bằng các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, trước mắt thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)