Chiều 24/11, Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII đã tiến hành phiên bế mạc trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trang nghiêm và thắm tình đạo vị.

Toàn thể Đại hội đã thống nhất tái suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi vị Thiền gia Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Quang lâm chứng minh phiên bế mạc, ngoài Đức Pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ còn có Chư tôn đức Giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Chư tôn đức Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII.

Lễ bế mạc còn có sự hiện diện của đại diện các bộ, ngành trung ương và đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

[Khai mạc ĐH Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VII] 

Trong 2 ngày làm việc tích cực, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VII đã hoàn thành chương trình Nghị sự gồm thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2007-2012); thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017); thông qua toàn văn tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thông qua danh sách tấn phong hàng Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư cho 1.180 Tăng, Ni trên cả nước.

Ngay tại Hội nghị lần thứ Nhất Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa VII nhiệm kỳ (2012-2017), Hội nghị đã suy cử Ban thường trực Hội đồng Chứng minh gồm 24 Hòa thượng và tái suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ngôi vị Thiền gia Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hội nghị cũng suy cử Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012-2017) gồm 61 vị Tăng, Ni, cư sĩ. Trong đó, Hòa thượng Thích Trí Tịnh tiếp tục được suy tôn làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu bật Đại hội VII được xây dựng trên tinh thần ổn định để phát triển, kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp các hệ phái của Giáo hội, những thành tựu hơn 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và từng bước chuyển giao thế hệ, qua nhiều Hội nghị về nhân sự, Ban chỉ đạo Đại hội và Phân ban nhân sự Đại hội VII đã cơ cấu hình thành dự kiến nhân sự đảm bảo sự cân đối các địa phương tỉnh, thành hội Phật giáo, rộng ra các khu vực vùng miền, hệ phái, và các ban, ngành, viện nhằm tạo nên sự hoạt động đồng đều, cân đối trong các công tác Phật sự đáp ứng nhiệm vụ đặt ra.

Đại hội đã tiến hành lễ cung rước, suy tôn ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong không khí trang nghiêm thành kính.

Ngay sau lễ suy tôn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban Đạo từ tới toàn thể Đại hội.

Trong bầu không khí hoan hỷ, toàn thể Đại hội, Tăng ni và tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước, các vị Đại biểu khách mời… đã thành kính dâng khánh vàng khánh tuế, và những bó hoa Trung ương tươi thắm lên Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại lễ bế mạc, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thay mặt Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc thư của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay mặt Ban Thư ký trình Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại tiếp tục chuẩn bị một chặng đường mới cho việc khởi đầu thực hiện kế hoạch 5 năm sắp đến theo chương trình hoạt động Phật sự mà Đại hội thông qua.

Diễn văn bế mạc khẳng định, tất cả thành viên của Giáo hội sẽ đem hết trí lực và tâm lực của mình để hoàn thành các Phật sự đã được Đại hội đề ra, đồng thời tin tưởng với sự gia trì của Tam bảo, sự đồng tình của nhân dân, sự hỗ trợ chân tình của Đảng và Chính phủ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực tự thân của chư Tăng Ni, Phật tử sẽ giúp cho Giáo hội vững tiến, tiếp tục đạt những thành quả tốt đẹp.

Đại hội đã tri ân công đức đóng góp của chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước; chân thành tri ân Đảng, Nhà nước và Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng phát triển bền vững về mọi phương diện./.

Quang Vũ (TTXVN)