Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII

Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.
(TTXVN/Vietnam+)