Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, trong năm 2012 và đầu năm 2013, Ngân hàng sẽ dành nguồn vốn khoảng 3.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp ngành gỗ, lâm sản.

Theo đó, ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn VNĐ 14,5% đối với doanh nghiệp xếp hạng tín dụng từ A trở lên (theo kết quả xếp hạng của BIDV) và tối đa 15% đối với các doanh nghiệp còn lại nhằm giúp các doanh nghiệp ngành gỗ - lâm sản ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm cho người lao động.

BIDV cũng thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay không có khả năng trả nợ đúng hạn do tác động của các yếu tố kinh tế trong nước và quốc tế; miễn giảm lãi đối với các khách hàng có thiện chí trả nợ, thực hiện không thu phí trả nợ trước hạn, phí cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Bên cạnh đó, BIDV hỗ trợ các doanh nghiệp cơ cấu tài chính nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối vốn, nâng cao năng lực hoạt động, cải thiện năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngoài ra, còn hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp…

Trước đó, trong năm 2011 và đầu năm 2012, BIDV đã triển khai chương trình tín dụng  “BIDV cùng vượt thách thức với ngành gỗ Việt Nam” với quy mô 1.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn mức lãi suất cho vay thông thường 1% - 2%/năm cùng cơ chế miễn giảm phí dịch vụ… Chương trình này đã góp phần nâng tổng dư nợ cho vay của BIDV đối với nhóm khách hàng này lên con số 2.160 tỷ đồng, chiếm trên 20% tổng dư nợ của BIDV và khoảng 45% tổng dư nợ tài trợ cho ngành gỗ của BIDV./.